**********************************************************

 

Ak chcete aby, na sv. omši bol prítomný organista

môžete sa dohodnúť na mob. tel. čísle:

 

****************

0918 398 894

****************

   

 

**********************************************************

Ponúkam organový doprovod a spev pri:

 

→ katolíckych svätých omšiach

 

→ sobášnych obradoch

 

→ pohrebných svätých omšiach - Kremnica

 

→ pohrebných obradoch

 

→ prípadne iných príležitostiach 

 
 

/Žiar nad Hronom, Kremnica, Kremnica - Horná Ves, Dolná Ves,

 

Bartošová Lehôtka, Lovčica - Trubín, Lutila, Šášovské Podhradie,

 

Ladomerská Vieska, Hodruša Hámre, Slaská, Kosorín, Zvolen - zámok a okolie/

 

**********************************************************

 Koncerty a prezentácie nástroja:

 

→ hudobný recital "Spievajme Márii" 

 

→ koncert na vlastnú žiadosť

 

→ prezentácie nástroja 

 

pre materské, základné a stredné školy

 

**********************************************************

Doučovanie:

 

→ sóloveho spevu na liturgické účely

 

→ hry na organ pre liturgické účely

 

**********************************************************

Aktivity:

 

→ korepetítor Zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica - Trubín

 

 

**********************************************************

Príjmem:

 

→ trvalé miesto organistu

 

**********************************************************

 

Moje "ĎAKUJEM" patrí všetkým,

ktorí mi v službe organistu pomáhaju ale najmä:

 

     * Thomas Maerkl - organista, čembalista, Nemecko Bayern

     * Mgr. Stanislav Šumichrast - riaditeľ Detského domova MAURÍCIUS 

     * Ing. Marianna Hricová - ekonom Detského domova MAURÍCIUS

     * členom Quarteta 3M & A

        Anita Rečlová, Marianna Holosová a Miloš Varga

 

   

    

**********************************************************