*********************************************************************************************************

 

Biografia

 
 
 

Pochádzam z východoslovenskej dediny Zemplínske Hámre okres Snina. Svoje základné hudobné vzdelanie som získal vo svojom rodisku u súkromných učiteľov. Ako 15 ročný som aktívne vykonával službu organistu vo filiálnom Kostole sv. Jozefa robotníka v Zemplínskych Hámroch a príležitostne vo farskom Kostole Božského srdca v Belej nad Cirochou. Vo svojich 20 rokoch som sa presťahoval do Kremnice. Tam som sa popri zamestnaní aktívne zapájal do služby organistu v Kostoloch sv. Františka  Assiského  a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Túto službu som vykonával od roku 1997 do roku 2006. Počas týchto rokov som absolvoval štúdium u prof. Ladislava Kissa v Prievidzi hra na organ. V tomto období som sa 4 krát zúčastnil kurzu pre organistov organizované Katolíckou univerzitou katedrou hudobného umenia v Ružomberku v oboroch: organová literatúra, dirigovanie, gregoriánsky chorál a liturgické spevy, liturgická hudba. Zároveň v týchto rokoch som absolvoval 4 ročné štúdium pre dospelých – sólový spev, hlasové zaradenie tenor. V roku 2007 som sa kvôli hlavnému zamestnaniu presťahoval do Viedne. Vo Viedni som popri zamestnaní taktiež vykonával službu organistu v nemeckom jazyku. Absolvoval som aj súkromné hodiny vo Viedenskom konzervatóriu v obore organová hudba, dobová hudba a hra na čembalo. V roku 2011 som prišiel naspäť na Slovensko a v novom zamestnaní Múzeum minci a medaily som v priestoroch Kostola sv. Kataríny v Kremnici realizoval prezentácie Kremnického hradného organu. Túto činnosť som vykonával do roku 2015. Paralelne som počas tohto obdobie navštevoval súkromné hodiny v Universität Mozarteu v Rakúsku - Salzburg, odbore organová hudba. Svoje vedomosti som si dopĺňal aj na súkromných hodinách u p. Thomasa Maerkla v Nemecku časť Bayern vo farnostiach Oberweosse, Traunstein, Rosenheim.

V súčasnosti  pôsobím ako organista v Žiary nad Hronom v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Taktiež moja činnosť je aj v v dekanáte Žiar nad Hronom na katolíckych svätých omšiach, sobášnych obradoch, pohrebných sv. omšiach a pohrebných obradoch. Aktívne spolupracujem s Národnou Bankou Slovenska - Múzeum Mincí a Medailí v edukačnej činnosti a to vo Výchovných koncertoch realizovane v Kostole sv. Kataríny v Kremnici. Vďaka ústretovosti a pozitívnej spolupráci s vedením NBS-MMM realizujem aj prezentácie nástroja v priestoroch Kostola sv. Kataríny. Ide o interpretáciu krátkych skladieb kedy je možné počuť nástroj v rôznej intenzite a v rôznej farbe zvuku. Som členom chrámového zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica-Trubín, kde pôsobím ako korepetítor a taktiež spev hlasové zaradenie tenor.

 

1990 - 1997

  •  organista v kostole:

    - sv. Jozefa robotníka - Zemplínske Hámre

1997 - 2011

  • organista v kostole:

    - sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica

    - sv. Františka Assiského - Kremnica

    - sv. Alžbety Uhorskej - Kremnica

2011 - doteraz

  • organista v kostole:

    - Sedembolestnej Panny Márie - Žiar nad Hronom

  /utorok, streda, piatok/

    - sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica /príležitostne/

  • Sobášne obrady a pohrebné obrady vo farnostiach:

    - Žiar nad Hronom

    - Kremnica

    - Horna Ves pri Kremnici

    - Dolná Ves pri kremnici

    - Bartošová Lehôtka, Jastraba, Stará Kremnička

    - Lovčica - Trubín, - Lutila

    - Ladomerská Vieska, Šášovské Podhradie

    - Slaská, Kosorín, Janová Lehota

    - Zvolen - zámok a okolie

  • korepetítor speváckeho Zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčiva - Trubín.
  • člen speváckeho Zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica - Trubín
 

*********************************************************************************************************