Nová akcia

03.04.2012 12:53

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.