Biografia

Pochádzam z východoslovenskej dediny Zemplínske Hámre okres Snina. Svoje základné hudobné vzdelanie som získal vo svojom rodisku u súkromných učiteľov. Ako 15 ročný som aktívne vykonával službu organistu vo filiálnom Kostole sv. Jozefa robotníka v Zemplínskych Hámroch a príležitostne vo farskom Kostole Božského srdca v Belej nad Cirochou. Vo svojich 20 rokoch som sa presťahoval do Kremnice. Tam som sa popri zamestnaní aktívne zapájal do služby organistu v Kostoloch sv. Františka  Assiského  a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Túto službu som vykonával od roku 1997 do roku 2006. Počas týchto rokov som sa 4 krát zúčastnil kurzu pre organistov organizované Katolíckou univerzitou katedrou hudobného umenia v Ružomberku v oboroch: organová literatúra, dirigovanie, gregoriánsky chorál a liturgické spevy, liturgická hudba . Zároveň v tomto období som absolvoval 4 ročné štúdium pre dospelých – sólový spev, hlasové zaradenie tenor.   V roku 2007 som sa kvôli hlavnému  zamestnaniu presťahoval do Viedne. Vo Viedni som popri zamestnaní taktiež vykonával službu organistu v nemeckom jazyku. Absolvoval som aj súkromné hodiny vo viedenskom konzervatóriu v obore organová hudba, dobová hudba a hra na čembalo. V roku 2011 som prišiel naspäť na Slovensko a v novom zamestnaní Múzeum minci a medaily som v priestoroch Kostola sv. Kataríny v Kremnici realizoval prezentácie Kremnického hradného organu. Túto činnosť som vykonával do roku 2015. Paralelne som počas tohto obdobie navštevoval súkromné hodiny na Salzburgckom Mozarteu v Rakusku v odbore organová hudba, dobová hudba a hra na čembalo a spinet. Svoje vedomosti som si dopĺňal aj na súkromných hodinách u prof. Thomasa Maerkla v Nemecku časť Bayern vo farnostiach Oberweosse, Traunstein, Rosenheim.

V súčasnosti  pôsobím ako organista v Žiary nad Hronom v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Taktiež moja činnosť je aj v v dekanáte Žiar nad Hronom na katolíckych svätých omšiach, sobášnych obradoch, pohrebných sv. omšiach a pohrebných obradoch. Som členom chrámového zboru sv. Magdalény vo farnosti Lovčica-Trubín, kde pôsobím ako korepetítor a taktiež spev hlasové zaradenie tenor.

 

1990 - 1997

→ organista v kostole:
- sv. Jozefa robotníka - Zemplínske Hámre

1997 - 2011

→ organista v kostole:
- sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica
- sv. Františka Assiského - Kremnica
- sv. Alžbety Uhorskej - Kremnica

2011 - doteraz

→ organista v kostole:
- Sedembolestnej Panny Márie - Žiar nad Hronom
- sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica /príležitostne/
→ Sobášne obrady a pohrebné obrady vo farnostiach:
- Žiar nad Hronom
- Kremnica
- Horna Ves pri Kremnici
- Dolná Ves pri kremnici
- Lovčica - Trubín
- Lutila
- Ladomerská Vieska, Šášovské Podhradie
- Slaská, Kosorín
- Zvolen - zámok a okolie