Objednávka služby organistu, pri rímsko-katolíckom sobášnom obrade