Ďakujem správcom farností:

* Dudince

* Kremnica

* Pitelová 

* Modrý Kameň

* Žiar nad Hronom - farnosť Pov. sv. Kríža

* Horná Ves pri Kremnici

* Turčianské Teplice

* Rudno nad Hronom

* Lovča

*Banská Bystrica - Podlavice

* Lutila,

že mne a mojím priateľom:

 Anite Rečlovej, Mariane Holosovej a Milošovi  Vargovi 

umožnili potešiť svojich farníkov 

slovom a hudbou.

 ♫♫♫ Ďakujeme  ♫♫♫