**********************************************************************************************************

 

Moje "ĎAKUJEM" patrí všetkým,

 

ktorí mi v službe organistu pomáhajú, ale najmä:

 

Ing. Marianna Hricová - ekonom Detského domova MAURÍCIUS
 
Mgr. Stanislav Šumichrast - riaditeľ Detského domova MAURÍCIUS
 
► Mgr. Marianna Novotná - riaditeľka Múzea mincí a medailí v Kremnici
 
► MUDr. Mgr. Štefan Paľúch - diakon
 
Thomas Maerkl - organista, čembalista, Nemecko Bayern

**********************************************************************************************************

 

Ďakujem správcom farností:

* Dudince

* Kremnica

* Pitelová 

* Modrý Kameň

* Žiar nad Hronom - farnosť Pov. sv. Kríža

* Horná Ves pri Kremnici

* Turčianské Teplice

* Rudno nad Hronom

* Lovča

*Banská Bystrica - Podlavice

* Lutila,

že mne a mojím priateľom:

 Anite Rečlovej, Mariane Holosovej a Milošovi  Vargovi 

umožnili potešiť svojich farníkov 

slovom a hudbou.

 ♫♫♫ Ďakujeme  ♫♫♫

**********************************************************************************************************