- PARS POETRY 15.11.2017


- Zbor sv. Magdalény - "Starostovský punč" Lutila 12/2016

 

- Zbor sv. Magdalény - Námestie Matici Slovenskej ZH 12/2016

 

- Spevácky zbor sv. Magdalény - farnosť Ločica - Trubín

 

- "Noc kostolov 2016" Detvianská Huta

 

- recitál "Spievajme Márii..." Modrý kameň 10/2016

 

- recitál "Spievajme Márii..." Pitelová 10/2016

 

- recitál "Spievajme Márii..." Banská Bystrica - Podlavice 12/2015

 

- recitál "Spievajme Márii..." Dudince 08/2015

 

- "Prezentácia Kremnického hradného organu" Kremnica - Mestský hrad

 

- "Letná noc múz" Múzeum mincí a medailí v Kremnici 08/2012

 

- "Noc múzeí 2" - Múzeum mincí a medailí v Kremnici

 

- "Noc múzeí" - Múzeum mincí a medailí v Kremnici

 

- kurz organistov