Prezentácia nástroja 11.09.2019 NBS - MMM pre účastníkov 21. celoslovenského stretnutia Klubu seniorov Horskej služby a osláv 65. výročia vzniku Horskej služby