*********************************************************************************************************

 

Získané hudobné vedomosti

 
  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením prof. L. Kissa /4 roky/
  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením p. A. Karpišovej  /4 roky/
  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo v Mozarteu Salzburg AT /2 roky/
  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo formou súkromných hodín v Bavorsku – Traunstein DE pod vedením prof. Thomasa Maerkla /4 roky/
  • absolvent sólového spevu, hlasové zaradenie tenor

 

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************